Kraftsamling inför tillväxtresan

Luleås näringslivsfrämjare kraftsamlar för att lyfta företagen inför miljardinvesteringarna.

– Målsättningen är att hjälpa företagen rekrytera,digitalisera och möta de nya kraven på hållbarhet, säger Linda Björk, Luleå Business Regions projektledare för Kompetensstegen.

Luleå är en del av miljardinvesteringarna kring den gröna industriella revolutionen som sker nu i norra Sverige. Hybrit, H2 Green Steel, Talga, Northvolt… Över 1000 miljarder nämns i media. Och regionen behöver nyanställa 25 000 människor. En enorm möjlighet – men också en stor utmaning.

Luleå och den norra regionen står inför en tillväxtresa kantad av stora möjligheter och utmaningar.

Maria Bergman

Maria Bergman, näringslivsstrateg på Luleå kommun:

– När det gäller kompetensförsörjning har kommunstyrelsens arbetsutskott finansierat projektet Kompetenslotsen som drivs i samverkan av arbetsmarknadsförvaltningen och Luleå Business Region. Kompetenslotsen syftar till att hjälpa arbetsgivare med rekrytering för framtidens tillväxtresa. Det är en finansiering från kommunen som är prioriterad utifrån tillväxtperspektiv. En extern analys av näringslivet i Luleå visar att vi har en närmast perfekt branschbalans här. Vi har mycket goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Analysen pekade på kompetensförsörjning som en viktig framtidsfråga för företagens tillväxt.

Birgit Öhlund

Camilla Sehlin, vd, Luleå Näringsliv, representerar hundratals företag i Luleå och hon ser att Luleå har en stark samverkan mellan kommunen och näringslivet som utvecklas:

– Våra medlemsföretag har en viktig roll att fylla för vårt gemensamma arbete med Luleå Business Region och Luleå kommun. Det är företagen som är experterna, det är de som vet vilka behov som finns och vilka utbildningar vi ska satsa på. Så via våra branschråd levererar vi behovsanalysen till Luleå Business Region så att de kan agera på bästa sätt för att hjälpa Luleås företag och näringsliv.

– På sätt och vis är våra medlemsföretag löpande en fokusgrupp för allt kommunalt arbete för att främja näringslivet, så vill du vara med och påverka är det en bra idé att bli medlem i Luleå Näringsliv. Engagera dig. Det finns möjligheter att få medel till studier och start av projekt som kanske kan lyfta just ditt företag.

Tillväxtresan utmanar

Även Sehlin ser utmaningarna med den tillväxtresa som kommunen och regionen i stort nu står inför:

– Är du företagare i Luleå står du inför en enorm möjlighet med allt som är på väg i form av miljardinvesteringar. Men, det rymmer också utmaningar. Klart är att just kompetensförsörjningen blir en affärskritisk fråga för de flesta, att klara att behålla nyckelpersoner och samtidigt klara att rekrytera nya talanger.

– Regionen går mot ett sjumilakliv i tillväxt, vilket känns oerhört spännande. Det känns också väldigt bra att vi tillsammans med kommunen och Luleå Business Region redan är igång med det konkreta arbetet att stötta våra företag.

Linda Björk

Linda Björk, Luleå Business Regions projektledare för Kompetensstegen:

– Vi är redan igång med utbildningar som tagits emot väldigt väl av de företag som har medverkat. Fler utbildningar är på väg ut och nu efter pandemin hoppas vi kunna starta matchningsevent igen.

– En fin bonus med arbetet är att vi via vår styrgrupp samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Företagarna Luleå och Luleå tekniska universitet. Det finns redan i dag stora resurser framme för att stötta företag med kunskapslyft. Så jag vill verkligen uppmana företag att ta kontakt med oss på Luleå Business Region eller att delta i arbetet via Luleå Näringsliv.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Ronny Olovsson, Vinter

Foto: Luleå kommun, pressbilder

Logotyp