Förvaltningsrätten meddelar dom

Nu har förvaltningsrätten i Luleå meddelat slutlig dom gällande de beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå den 21 och den 22 december 2020. Domen meddelades den 22 januari. Luleå kommun kommer sannolikt att överklaga besluten.

De båda domarna gäller laglighetsprövning om distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden i december 2020. Besluten har inhiberats och kommer därför att fattas på nytt vid dagens fullmäktigemöte i Luleå

Nu har förvaltningsrätten meddelat slutilig dom i de ärenden som gäller kommunfullmäktiges beslut i december 2020. Förvaltningsrätten dom innebär att de upphäver de fattade besluten.

De båda domsluten meddelades den 22 januari. Förvaltningsrätten konstaterar att det är både möjligt och tillåtet att låta ledamöter delta på distans i fullmäktiges sammanträden. Det ställer dock krav på hur detta genomförs. Deltagandet måste ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Domstolen har bedömt att kommunfullmäktiges sammanträden inte uppfyllt kraven i kommunallagen och har därför upphävt samtliga beslut.

Luleå kommun kommer sannolikt att överklaga båda domarna.

Läs mer här

Fullmäktiges decembermöte görs omlänk till annan webbplats

Årets sista kommunfullmäktige i Luleålänk till annan webbplats

Förvaltningsrätten: KF-beslut inhiberaslänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp