Utveckling av Medborgarhuset i Råneå

Luleå kommun vill stärka Medborgarhuset i Råneå som mötesplats och servicepunkt. Det är tanken bakom det utvecklingsprojekt som föreslås starta i år.

I Råneås Medborgarhus ligger både bibliotek och receptionen för medborgarkontoret. Behoven för det sistnämndas kunder har förändrats sedan starten 1997 och nu föreslås en utveckling av medborgarservicen.

– Vi är väldigt stolta över den verksamhet vi har i medborgarkontoret och vill utveckla den för 2020-talet, säger Susanne Sjölund, chef service och support, Luleå kommun.

Under året föreslås utvecklingsprojektet för Råneå medborgarhus dra igång.

Tillsammans med Råneåborna

Under projekttiden mellan 2022-2023 föreslås biblioteket ta över personal i receptionen och ansvaret för att utveckla framtidens service.

– Vi vet hur viktigt Medborgarhuset och biblioteket är för Råneåborna och vill göra det till en ännu bättre informations-och servicepunkt i dialog med dem, säger Lena Lundberg, bibliotekschef Luleå kommun.

Utvärdering 2023

Projektet ska utvärderas under 2023. Medborgarkontorets landsbygds- och näringslivsutveckling kommer inte beröras.

Utvecklingsförslaget tas upp i kommunstyrelsen och ska även passera kultur-och fritidsnämnden i februari innan projektet kan starta.

Har du redan nu tankar eller förslag kring servicen i Råneå kan du lämna dina synpunkter här via webben. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Susanne Lindholm

Logotyp