Malmporten går in i nästa fas

Till våren, när isen har släppt, planeras starten av muddringen av Luleås farleder och Luleå Hamns hamnområde. ”Det är en viktig milstolpe i projektet”, säger Linda Wikman, projektledare för Projekt Malmporten.

Projekt Malmporten Länk till annan webbplats., som är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, ska bidra till effektivare sjötransporter och trygga sjöfarten i Luleå för en lång tid framöver. Muddringen, den nya djuphamnen och hamnens utveckling är också en förutsättning för industrins gröna omställning i Luleå och hela regionen.

– När projektet är klart kommer Luleå Hamn kunna ta emot tre till fyra gånger så mycket gods som i dag. Det innebär stärkt konkurrenskraft för industrierna och effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. Ett exempel är att fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader kan sänkas med upp till 40 procent per godsenhet inom respektive område, säger Anders Dahl, vd för Luleå Hamn.

Karta muddring av farleder och djuphamn

Farlederna in till Luleå Hamn ska göras bredare och djupare. En ny djuphamn, Skvampen, byggs för att kunna ta emot större och fler fartyg året runt. När projektet är klart kommer Luleå Hamn kunna ta emot tre till fyra gånger så mycket gods som i dag.

Vad är det då som ska göras och varför?

Farlederna in till Luleå Hamn ska muddras, alltså göras bredare och djupare. Det för att större och fullt lastade fartyg ska kunna komma hela vägen in till hamnen. I dag måste fartygen lasta av och på ute till havs. För att göra farlederna säkrare för fartygstrafiken ska ny och modern farledsutmärkning anläggas.

Av de massor som kommer från muddringen används en del till att skapa nya landytor på närmare 750 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 100 fotbollsplaner. Dessutom ska en helt ny hamnplan byggas. Här görs bland annat plats för anslutande infrastruktur, ny logistikpark med mer lagringsytor och nya industrisatsningar.

En ny djuphamn byggs för att kunna ta emot större och fler fartyg året runt. I anslutning till den ska en ny järnväg byggas som ska ansluta till Södra Malmbanan och övriga regionen för ett smidigare godsflöde mellan hamnen i Luleå och Norrbottens viktiga industrier.

– Det känns såklart historiskt att vi nu är inne i 2024, det år vi siktat mot för att påbörja genomförandet av projekt Malmporten. Det är en viktig milstolpe i projektet. Som projektledare är jag stolt över mitt team och att vi tillsammans med våra samarbetspartners skapar förutsättningar för den gröna omställningen, säger Linda Wikman, projektledare för Projekt Malmporten.

Kommer Luleåborna att märka av muddringen?

– Ja, framför allt de som bor eller har stuga i närheten av farleder och hamnområde, exempelvis kring Likskär, Sandön och Svartöstaden, de kan komma att påverkas periodvis. Men eftersom muddringen sker i etapper inom olika delområden kommer de inte att vara i samma område under några längre tidsperioder i sträck, säger Linda Wikman.

För att möjliggöra en säkrare arbetsmiljö för entreprenörerna och en säkrare båtfärd för fritidsbåtar i området finns en ny fritidsbåtsfarled som invigdes redan 2019. Den skapades just för att fritidsbåtarna ska kunna köra vid sidan av muddringsområdet. Det gäller även för fiske- och turbåtar.

Linda Wikman, projektledare Malmporten

Linda Wikman är projektledare för Malmporten och hon ser fram emot nästa fas i projektet som ska trygga sjöfarten i Luleå för en lång tid framöver. Muddringen, den nya djuphamnen och hamnens utveckling är också en förutsättning för industrins gröna omställning i Luleå och hela regionen.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto och grafik: Brightnest

Logotyp