Så satsar LLT när Luleå ska växa

I en kommun som ska växa till 100 000 medborgare och genomgå en grön industriell revolution gäller det för lokaltrafiken att hänga med.

– Om staden växer utan att vi ökar andelen bussåkare kommer det bli mer trafikkaos i Luleå eftersom fler invånare innebär fler bilar, säger Jonas Vinblad von Walter, VD på LLT.

En man står vid ett hus med en LLT-logga.

– Om staden växer utan att vi ökar andelen bussåkare så kommer det bli mer trafikkaos i Luleå eftersom det innebär fler bilar. Därför behöver vi utöka andelen som åker kollektivt för att vi ska klara övergången bra. Det kan handla om någon ny linje och att vi kanske måste stärka upp de befintliga linjerna med fler bussar, säger Jonas Vinblad von Walter, VD på LLT..

Lokaltrafiken spelar en stor roll för att stadens tillväxt ska ske smidigt. Men det kan vara en utmaning att växa med staden. Jonas har tagit lärdom från andra städer som gjort en liknande resa.

– Det blev en chock i Skellefteå Kommun med Northvolt när kollektivtrafiken inte hann med utvecklingen. Det kom många nya arbetare dit som inte hade körkort. Till slut fick företagen hitta egna lösningar, de använde sig av anställda som hade körkort och hyrde minibussar. De fick hämta upp sina kollegor och skjutsa dem till jobbet själva, säger Jonas Vinblad von Walter.

Under pandemin valde många Luleåbor att åka med egna bilar istället för kollektivt på grund av smittorisken. Det blev snabbt trångt i parkeringshusen och fler parkeringar efterfrågades.

– Om staden växer utan att vi ökar andelen bussåkare så kommer det bli mer trafikkaos i Luleå eftersom det innebär fler bilar. Därför behöver vi utöka andelen som åker kollektivt för att vi ska klara övergången bra. Det kan handla om någon ny linje och att vi kanske måste stärka upp de befintliga linjerna med fler bussar.

 

En buss.

I sommar kommer nya biogas-bussar av den här typen att köras i Luleå, självklart kommer vara rödmålade som övriga LLT-bussar.

Bussarna ska vara utsläppsfria 2040

Att fler åker buss innebär också stora besparingar, både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt.

– Att bygga en busshållplats kräver mindre plats och mindre pengar än att bygga parkeringar till alla arbetare på industriparken. Plats som istället kan användas åt industrin. Vid ökad trafik måste kanske Bodenvägen få en fil till och vi kan behöva förstärka gatorna på fler sätt. Så det finns mycket man kan undvika om fler åker kollektivt istället.

Utöver logistiken så har kollektivtrafiken en viktig roll för att skapa en genomgående grön omställning. Till 2030 ska LLT:s bussar vara fossilfria och till 2040 ska de vara utsläppsfria.

– Det handlar om att vi ska dra vårt strå till stacken. Det är miljövänligare att åka buss än att köra sin egen bil redan innan en omställning. Men om vi dessutom kan sänka våra utsläpp så blir det ännu mer miljövänligt. En grön omställning handlar inte bara om att man gör något bra på jobbet utan även om hur man tar sig fram och tillbaka på ett grönt sätt.

Tillsammans med Lumire och Luleå kommun jobbar LLT fram en plan för hur kollektivtrafiken ska utvecklas och hur staden ska använda energikällorna på effektivaste sätt.

– Till 2030 är målet att hälften av bussarna ska gå på biogas och hälften på el. Vi skulle kunna elektrifiera helt och hållet men vi vill satsa på att skapa en marknad och få användning av biogasen som annars inte används fullt ut. Det skapar även förutsättningar för vätgas i framtiden.

Ny depå planeras

För att klara omställningen behöver LLT en ny depå som är mer anpassad efter de krav som tillkommer med gas och elbatterier.

– I nuläget övervägs två placeringar, antingen bygger man en ny på samma plats eller så flyttas depån till Porsölund. En flytt utanför centrum till Porsölund skulle innebära ökade kostnader med 2-3 miljoner kronor per år med den ökade tom-körningen. Vi hoppas att någon annan tomt närmare Porsön ska bli tillgänglig som hade varit bättre ur ekonomisk synpunkt.

Jonas avslutar med att hinta om att LLT har mycket på gång, i år firar de 100 år!

Det är en hel del aktiviteter som kommer att ske under hela året. Vi ska inte avslöja för mycket nu utan det får man se eftersom, men det har varit några tävlingar och händelser redan. Det kommer nog bli mer mot sommaren. Möjligen en jubileumsdag och så vidare.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Lovisa Olovsson

Bild: Stina Engman/produktbild

Logotyp