Nya bostadsområden och nya industrier: "Ursäkta röran – Luleå bygger om!"

Nya kraftledningar, pipeline, bostadsområden, muddring i havet och nya fabriker. De kommande fem, tio åren kommer det hända mycket nytt i Luleå:

– Vi är medvetna om att det blir lite stökigt, men vi bygger något nytt och viktigt tillsammans, så det är värt det, konstaterar Carina Sammeli (S), kommunalråd, Luleå.

En större stad, nya industrier, 5 000 nya jobb och målsättningen att bygga för 100 000 Luleåbor. Expansionstakten ska öka mångfalt, internt på kommunen talas det om en ”accellererad samhällsomställning” där saker och ting ska drivas på parallellt för att klara att skala upp alla olika områden samtidigt. Energiförsörjningen, kulturutbudet, nya bostäder åt nya Luleåbor, skolor åt deras barn, industriområden och vägar. Det enda som är säkert är att allt måste växa. Helst i takt.

Fler Luleåbor, fler bostäder, nya kraftledningar, vägar och pipelines. Nya industrier, muddring av farleder och en hamn som ska växa. Mentalt behöver vi kanske hänga upp skylten "Ursäkta röran – Luleå bygger om", säger kommunalrådet.

"Östra länken var en bra övning"

Carina Sammeli, kommunalråd, Luleå Kommun:

– Lite måste vi mentalt hänga upp skylten ”Ursäkta röran – Luleå bygger om” nu. För givetvis kommer allt byggande också skapa störningar som kan upplevas som problem. Det blir mer godstrafik på lastbilar, mer trafik både till havs så väl som på land. Och om vi ojade oss åt bygget av ”östra länken” så kanske det var en bra övning inför allt som ska hända nu.

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad konstaterar att det på flera områden också är svårt att i förväg se alla konsekvenser då många saker ännu är osäkra och därför omöjliga att fullt ut analysera eller mäta:

– Nya industrier medför kanske mer buller och byggen av kraftledningar, vägar och pipelines ska ta ny mark i anspråk… Ja, vi kommer steg för steg följa utvecklingen för att minimera stöket. Vi följer förstås lagkrav och regler och jobbar med alla typer av tillståndsprövningar för att utreda gränsvärden och vilka metoder som är optimala.

"Optimerar processerna utan att gena i kurvorna"

Att det finns ett driv i alla processer ska dock inte ske på bekostnad av kvalitet och kontroll, betonar Anna Lindh Wikblad:

– Det finns ingen ”fast track” i den meningen. Vi genar inte i kurvorna. Men, vi försöker hitta nya sätt att ändå landa olika delmoment snabbare, genom samverkan och smartare projektledning via styrgrupper som samlat kan se till att vi optimerar processerna och ”samåker” där det går.

I takt med att nya verksamheter etableras och större industrier startas följer också konsekvenser som måste omhändertas. Nya vägar, kraftledningar och pipelines ska dras. Järnvägen anpassas. Ökad godstrafik på vägnätet genom staden och en hamn som lastar och lossar dag som natt. Exakt hur detta påverkar närmiljön är inte klarlagt ännu. Anna Lindh Wiklad:

– Vi utreder löpande alla delmoment för att klarlägga alla eventuella konsekvenser för tredje part. Vi ska naturligtvis göra allt detta så varsamt som möjligt för att värna allt som vi håller kärt. Det ligger i vårt uppdrag, så det är något som vägs in i alla delprojekt.


Flera personer klipper ett band för att inviga lokalen.

I kommunens lokal i Smedjan förs dialog kring samhällsomställningen och vad den konkret innebär.

"Slutmålet är värt resan dit"

Carina Sammeli vill inte gömma undan det faktum att det kommer att uppstå situationer där det kan bli så att intressen krockar och kanske upprör en del av kommunmedborgarna:

– Några av oss kommer kanske bli berörda av väldigt konkreta förändringar som kan upplevas som tråkiga, så är det. När vi kommer till de delarna måste vi såklart vara lyhörda och hantera de sakerna så bra vi kan, men alla kommer inte få som de vill.

– Vi kommer tvingas vikta olika intressen mot varandra och prioritera. Men, som vi ser det är slutmålet ändå värt resan dit, trots att den bitvis kanske upplevs som krokig eller guppig.

– Tillsammans har vi en möjlighet att bygga en ny stad med nya spännande möjligheter för våra barn, vid sidan av en hållbar och klimatsmart industri. För mig personligen känns det otroligt bra att vi kan göra verklighet av det här – i Luleå.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Ronny Olovsson

Logotyp