Här ska Luleå växa

För ett helt nytt bostadsområde på Hertsöheden ska ett detaljplanprogram tas fram som beskriver hur och vad som kan byggas. Inom centrum pekas flera ställen ut för förtätningar. Allt med målet att Luleå ska växa.

TILLVÄXT

UPPLEVELSER

BERÄTTELSER

Logotyp