Lagförslag: kommunerna tar över bosättning av ukrainska flyktingar

Idag finns det omkring 37 000 ukrainska flyktingar i Sverige som sökt skydd enligt massflyktingsdirektivet. De bor idag i Migrationsverkets anläggningsboenden, om de inte haft möjlighet att skaffa bostad på egen hand via anhöriga eller vänner. Under juni kommer ett nytt lagförslag beslutas av regeringen som skulle betyda att ansvaret för bosättningen går från Migrationsverkets till kommunerna från 1 juli.

Totalt har omkring 6,2 miljoner människor flytt från Ukraina och omkring 300 personer anländer dagligen till Sverige. Indikationer visar på att ungefär lika många lämnar Sverige och reser tillbaka till sitt hemland.

Luleå kommun förbereder sig inför lagändringen bland annat genom att anställa åtta boendeassistenter.

Beviljas lagförslaget kommer kommunerna ta över ansvaret för bosättning av ukrainska flyktingar.

Sverige har tagit emot omkring 37 000 ansökningar om skydd under massflyktingsdirektivet och prognos för antal ansökningar om skydd under året 2022 är 80 000. Men det finns betydligt fler ukrainska medborgare i landet då de får vistas i Sverige fritt under 90 dagar.

Den senaste siffran från Migrationsverket visar att fram till idag finns omkring 1000 personer i Norrbotten, vara 113 av dem har ansökt om skydd.

Tillfälliga uppehållstillstånd i upp till 3 år

De flesta som kommit från Ukraina till Sverige har ansökt om skydd under massflyktingsdirektivet. Det innebär ett tillfälligt uppehållstillstånd på 1 år som går att förlänga upp till 3 år om situationen kräver det.

– Vuxna som sökt skydd under massflyktingsdirektivet har inte rätt till SFI (svenska för invandrare) eller samhällsorientering då de endast är här under en begränsad tid. Men de får arbeta i Sverige och det finns studieförbund som anordnar kurser i svenska. Barnen och ungdomarna har rätt till för- och grundskola samt gymnasieskola, säger Magnus Johansson, avdelningschef för arbetsmarknads och integrationsavdelningen på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Rekrytering av boendeassistenter

– Om lagförslaget beviljas kan ukrainska flyktingar anvisas till Luleå kommuns mottagningsboenden från den 1 juli. Vi har därför påbörjat en rekryteringsprocess för att anställa åtta boendeassistenter, säger Magnus Johansson, avdelningschef för arbetsmarknad och integrationsavdelningen på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Tjänsterna som boendeassistent Länk till annan webbplats. finns ute på Luleå kommuns webbplats och platsbanken. Arbetet innebär att finnas till för de människor som bor på de kommunala mottagningsboendena och stötta flyktingarna i deras boendesituation. En stor del av arbetet handlar om att beskriva hur flyktingarna på boendet själva kan orientera sig i Luleå. Det kan handla om att beskriva hur man tar sig till olika platser, förklara hur det fungerar att resa med lokaltrafik och hur man hittar till bankomater, mataffärer, apotek och naturområden.

Den kommunala flyktingmottagningen

– På Arbetsmarknadsförvaltningen finns kommunens flyktingmottagning som tar emot människor från hela världen som anvisas till kommunen från Migrationsverket, säger Magnus Johansson.

De som anvisas till den kommunala flyktingmottagningen har inte kommit till Sverige under massflyktingsdirektivet. De tillhör det kommunantal som Migrationsverket tilldelar alla kommuner i Sverige varje år, som för Luleås del är 71 personer under 2022. De är en del av etableringen vilket betyder att de får SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering, är inskrivna på Arbetsförmedlingen med mera.

– Om lagförslaget beviljas betyder det att kommunens uppdrag endast innebär att ansvara för bostäder för ukrainska flyktingar som sökt skydd i Sverige. De kommer fortfarande ha kvar sina kontakter och handläggare på Migrationsverket. Alltså kommer de inte ha kontakt med våra flyktingsekreterare på den kommunala flyktingmottagningen, säger Magnus Johansson.

Rekryteringsannons för boendeassistent

Du hittar mer information om tjänsterna för boendeassistenter här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/26090421 Länk till annan webbplats.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg. Bild: Pixabay

Logotyp