Luleå är årets sverigefinska kommun

Idag den 24 februari är det Sverigefinnarnas dag. En dag som firats sedan 2011 för att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.

Lue artikkeli suomeksi

Idag har Luleå kommun tilldelats utmärkelsen Årets Sverigefinska kommun av Sverigefinländarnas Delegation / Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta. Fokus för årets val har varit kommunens systematiska arbete inom förskola och skola. Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande med ansvar för samråd med nationella minoriteter:

– Det känns väldigt roligt att få det här priset som en bekräftelse på att vårt arbete gett resultat. Jag var Barn- och utbildningsnämndens ordförande när vi år 2018 beslutade om visionen och strategin och det var viktigt för oss att de nationella minoriteterna gavs inflytande och delaktighet på riktigt. Visionen togs fram tillsammans med de nationella minoriteterna. Idag kan vi se att arbete ger resultat som exempel den tvåspråkiga förskolan Charlottendal som är en succé.

En vit, blå och gul flagga vajar i vinden.

Luleå kommun tilldelas utmärkelsen Årets Sverigefinska kommun av Sverigefinländarnas Delegation / Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta.

Motiveringen lyfter fram Barn- och utbildningsnämnden vision och att kommunen har en strategi för arbetet med nationella minoriteter inom förskola och skola. Den lyfter också fram den tvåspråkiga förskolan i Charlottendal samt de språk- och kulturväskor som utvecklats av Resurscentrum, för att stödja alla förskolors arbete med nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Förskolan ska lägga grunden för att alla barn utvecklar en förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer, och alla förskolor i Luleå har barn som tillhör någon nationell minoritet. Dessa barn ska stödjas i utvecklingen av sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet.

Läs mer om den tvåspråkiga förskolan i Charlottendal Länk till annan webbplats.

Var femte luleåbo har finska rötter

Det har alltid funnits ett stort intresse för det finska språket i Luleå. I år är det cirka 170 elever som läser finska som modersmål i grundskolan och kommunen har sex finska lärare på heltid. Finska lärarna besöker även de förskoleenheter som inte har egen finsktalande personal. I Örnässkolans språknod har eleverna möjlighet att få utökad modersmålsundervisning, tre timmar i veckan på finska, meänkieli och nordsamiska. Man har även rätt att läsa finska som modernt språk eller språkval.

Läs mer om språknoden på Örnnässkolan Länk till annan webbplats.

Anne-Mari Angeria, kommunens strateg för nationella minoritetsfrågor är stolt över att kommunens arbete uppmärksammas:

– Luleå kommun har många finsktalande medarbetare Det är tack vare alla fantastiska medarbetare som implementerar sverigefinnarnas rättigheter i våra ordinarie verksamheter som vi får priset. Det gäller så klart personalen i förskolan och skolan men det görs även ett bra arbete på andra verksamheten tex inom äldreomsorg. De alla gör skillnad för medborgarna. För att erbjuda den här servicen även i framtiden och bidra till det minoritetspolitiska målet att bevara finska språket som levande i Sverige så behöver vi fler elever som läser finska genom hela utbildningssystemet och även i gymnasiet.

Förvaltningsområde för finska

Sedan 2010 ingår Luleå kommun i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär bland annat att medborgare har rätt att använda finska i både muntliga och skriftliga kontakter med kommunen och även rätt till förskola och äldreomsorg på finska. Kommunen ska samråda med nationella minoriteter och informera dem om deras rättigheter.

En kvinna med blod hår.

Anne-Mari Angeria, strateg för nationella minoriteters rättigheter på Luleå kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell

Bild: Luleå kommun

Logotyp