Snart en skolstart i moduler

Vårterminen börjar närma sig sitt slut och för Hertsöskolan väntar nu en flytt till den tillfälliga modullösningen tills dess att den nya Hertsöskolan står på plats. Modulerna möjliggör att skolan återigen kan samlas i samma område.

– Vår skola har nu varit utlokaliserad i andra stadsdelar under ett års tid och det har varit påfrestande på många sätt. Vi längtar tills vi återigen får samla vår personal och våra elever, säger Mattias Nilsson, rektor åk 7–9 på Hertsöskolan.

Efter att Hertsöskolan har varit utlokaliserade i andra stadsdelar under ett års tid ser de fram emot att återigen få samlas i samma område.

Det var under våren 2021 som Hertsöskolan blev utlokaliserad i andra tillfälliga ersättningslokaler och skolor på grund av att Hertsöskolan var så pass fuktskadad att det inte gick att bedriva verksamhet där. Se tidigare artikel - Tillfällig lösning i väntan på moduler klar Länk till annan webbplats.

Processen att hitta en lösning för Hertsöskolan startade upp snabbt. Moduler beställdes för årskurs 6 – 9 fram till att en ny Hertsöskola är på plats. Planen var att modulerna skulle tas i bruk redan i februari men tidsplanen höll inte.

– Då ett ledningsområde fanns intill tomten tog det längre tid än vi tänkt. Det innebar att vi fick tänka om vart modulerna skulle inplaceras, säger Anna-Maria Killmey sektionschef fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service.

Efter en tid framkom även behovet att utöka modul-beställningen för ytterligare en årskurs och nu ett år senare intensifieras samordningen kring att återsamla verksamheten på Hertsön.

Placering av årskurserna

De årskurser som planeras vara på plats i modulerna vid höststart är blivande årskurs 4 samt årskurs 7 – 9. Årskurs 6 kommer att flytta till modulerna så snart komplettering av en extra modul är på plats. Fram till dess finns de kvar i nuvarande placering i en före detta förskolelokal, Norrgården.

Årskurs 5 blir kvar i den fristående paviljong som finns intill Svedjeskolan. I paviljongen kommer även fritidshemsverksamheten att bedrivas.

Kartvy över Hertsöns grundskolor. För att se hela Hertsön, sök på https://kartor.lulea.se/kommunkarta/

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Viveka Österman

Logotyp