Förslag till ny infrastruktur är goda nyheter för Luleå

Trafikverket har tagit fram förslag till en ny nationell infrastruktur som regeringen har tagit emot och kommer besluta om i maj 2022. Satsningar på järnväg i Norrbotten och Västerbotten, järnvägsstation Luleå C samt fördjupning av farled till Luleå hamn finns med i planen.

Sammanlagt planerar regeringen att investera 881 miljarder kronor i infrastruktur för att minska utsläppen med 70 procent till 2030, enligt Parisavtalet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) sa på en pressträff i fredags:

– Det är den största satsningen någonsin på infrastruktur, inte minst på järnvägar. Vi behöver påskynda arbetet med att ställa om transportsystemet, sektorn ska vara fossilfri till år 2045.

Luleå Hamn beräknar att öka sin kapacitet från ca 8 miljoner ton per år till närmare 25 miljoner ton år 2030. Inom projektet Malmporten ska farleden muddras och hamnen byggas ut.

Malmbanan, Norrbotniabanan, Luleå hamn

Förslaget till ny infrastrukturplan innehåller dubbelspår Luleå-Boden, Malmporten Luleå Hamn, Norrbotniabanan Skellefteå-Luleå, samt åtgärder kring järnvägsstationen Luleå C. Det är bra nyheter för Luleå, anser kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S):

– Det är glädjande att vi äntligen ser järnvägen utvecklas i Luleå. Med satsningar på Norrbotniabanan, dubbelspår på delar till Boden kan vi förbättra Luleås tillgänglighet både för gods och persontrafik. Det är dessutom roligt att Luleå station är tillbaka i planen, och vi äntligen kan bygga om järnvägsområdet och bygga en stadsdel på Östra stranden.

Nya satsningar i infrastruktur

Trafikverket har även fått uppdrag att se över vilka infrastrukturbehov de stora industrisatsningarna som planeras i Västerbotten och Norrbotten medför. Analysen visade trafikökningar som påverkar till exempel järnvägen Luleå-Riksgränsen, hamn och farled i Luleå samt vägen E4 förbi Skellefteå.

Under åren 2019–2040 planeras för investeringar på ungefär 880 miljarder kronor, enligt uppgifter från Norrbottens Handelskammare. Det är satsningar på produktion av fossilfritt stål, batteritillverkning, utökad gruvbrytning och nya vindkraftverk. För att påskynda att infrastrukturen byggs ut föreslår Trafikverket en viss lånefinansiering av investeringarna. Eneroth aviserar justeringar i förslaget till infrastrukturplanen:

– Regeringen kommer nog att göra en del ändringar, för jag anser att det är högst angeläget och det måste göras skyndsamt. LKAB vill investera 400 miljarder kronor, lax ska också transporteras och norrmännen vill använda Malmbanan för detta.

Förslaget till ny infrastrukturplan som ska gälla för åren 2022–2033 kommer nu att sändas på remiss, och en ny nationell plan beräknas vara beslutad till våren 2022.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Norrbotniabanan och Jacob Nilsson/Brightnest

Logotyp